Wino domowe

Prosecco z beczkikieliszek 21 / butelka 1l 95
Wino domu – białekieliszek 16/ butelka 65
Wino domu – czerwonekieliszek 16 / butelka 65